Problemen over een schutting: mediation helpt!

Een scheiding tussen twee naast elkaar gelegen erven, wordt de erfafscheiding genoemd. Op dat stuk grond staat vaak een schutting, haag of muurtje. Soms levert dat problemen met de buren op. Een mediator kan dan erger voorkomen.

Iedereen heeft in beginsel het recht een erfafscheiding te plaatsen en u bent als buren verplicht om aan die schutting of muur mee te betalen en ook voor de helft het onderhoud voor uw rekening te nemen.

Werkt een eigenaar van een naburig erf niet mee aan het afscheiden van het erf door het plaasten van een schutting, dan kunt u ervoor kiezen deze op uw eigen terrein te zetten of de rechter vragen de buurman te dwingen om mee te werken aan het oprichten van een erfafscheiding. Bij een heg ligt het net even anders, omdat dit geen scheidsmuur is. U kunt uw buren niet dwingen om mee te betalen aan een heg op de erfgrens. Plaats u de heg op  eigen grond, dan moet de afstand tot de erfsgrens 50 centimeter of meer zijn. Maar beter is het natuurlijk om met elkaar om de tafel te gaan zitten. Kunt u dat niet samen, laat een mediator die gesprekken dan in goede banen leiden. 

Een schutting op de erfgrens

Besluit u een schutting op de erfgrens te zetten, dan zult u met uw buren overleg moeten voeren over het materiaal en de kosten. Mediation kan voorkomen dat er een fikse ruzie ontstaat.

Dat u er samen uitkomt, is ook voor de toekomst van belang. U wordt namelijk samen eigenaar van de schutting en zult u ook verantwoordelijk blijven voor het gezamenlijke onderhoud ervan. Uiteraard is overleg noodzakelijk. Komt u er niet uit dan kan de mediator u helpen er met uw buren uit te komen. In elk geval zullen de kosten van de erfafscheiding redelijk moeten zijn omdat deze voor de helft voor rekening van uw buren komen. Loopt de discussie uit de hand, dan kan altijd nog een verzoek aan de rechter worden gedaan. Die kan dan bepalen wat voor erfafscheiding er moet worden neergezet en tegen welke kosten. Maar een oplossing die u samen met een mediator bedenkt, is altijd beter. 

De buren wilden niet meewerken aan het plaatsen van een schutting. Gelukkig kon burengeschil.nl bemiddelen. Henk Janssen, Leiderdorp