Burengeschil? Neem contact met ons op!

Ruzie met buren of omwonenden kan een behoorlijke wissel op u trekken. Blijf niet langer afwachten of het vanzelf beter wordt. Neem contact op voor een blijvend goede oplossing.

Contact

Burenruzie? Wij lossen het voor u op!

Ruzie met buren of omwonenden kan een behoorlijke wissel op u trekken. Blijf niet langer afwachten of het vanzelf beter wordt. Neem contact op voor een blijvend goede oplossing.

Bel nu 085 4017633
Contact

Problemen met de buren?

Natuurlijk wilt u graag op goede voet blijven staan met uw buren, maar zaken als geluidsoverlast, woekerende beplanting, het belemmeren van een recht van overpad of het onrechtmatig gebruik van uw grond, het komt in de beste families voor. Wij kunnen u helpen de rust te herstellen.

U bent bewoner en u heeft:

Hinder

U ondervindt hinder van uw buren. Er is sprake van geluidsoverlast, stank- of wateroverlast of andersoortige hinder. U bent ten einde raad.  U heeft alles geprobeerd, maar komt u er in onderling overleg niet uit. Neem in zo'n geval contact met ons op voor een oplossing. Soms is een brief genoeg, maar als ook dat niet helpt kunnen wij de rechter om een oordeel vragen.

Hinder

Erfafsluiting

U wilt tussen twee erven een erfafscheiding, zoals een schutting of een muur, plaatsen, maar uw buren werken niet mee. Zonder toestemming van uw buren, kunt u op de erfgrens niet bouwen. Informeer bij ons naar de mogelijkheden als u toch een schutting wilt neerzetten en u tegenwerking van uw buren krijgt.

Erfafsluiting

Erfdienstbaarheden

Erfdienstbaarheden zijn rechten die de ene buur heeft ten opzichte van de ander. Het recht van overpad, het recht om een raam te hebben dat uitzicht biedt op het erf van de buren of het recht van nood-en uitweg zijn voorbeelden van erfdienstbaarheden. Problemen met uw buren over een erfdienstbaarheid? Neem contact met ons op. 

Erfdienstbaarheden

Beplanting

U heeft last van de hoogopschietende bomen en struiken die te dicht bij de erfgrens staan of van overhangende takken. Er komt geen licht meer in uw tuin en u komt er met uw buren niet uit. Neem dan contact met ons op.

Beplanting

Erfgrens

U heeft onenigheid met uw buren over de vraag waar de erfgrens precies loopt. Mogelijk is er door verjaring een nieuwe eigendomssituatie ontstaan. Een ingewikkelde materie die vraagt om een professionele aanpak. Neem contact op voor een beoordeling van de situatie.

Erfgrens

Problemen met de buren? Daarom burengeschil.nl!

Specialistische hulp bij burenruzies.

 • Solide aanpak

  Een burengeschil is vervelend en kan uw woongenot ernstig verstoren. De advocaten van Burengeschil.nl hanteren enerzijds een solide aanpak, maar verliezen aan de andere kant het belang van prettig wonen na afloop van het geschil niet uit het oog.

 • Onderhandelen als het kan

  Wij kiezen waar mogelijk voor een minnelijke oplossing, maar schuwen een procedure niet. Toch verdient een oplossing waarbij partijen samen tot een oplossing komen altijd de voorkeur. U blijft immers buren.

 • Procederen als het moet

  Wanneer het niet mogelijk blijkt om een geschil op minnelijke wijze op te lossen, schuwt Burengeschil.nl de procedure niet. Of het nu gaat om een kort geding, een bodemprocedure of een hoger beroep.

 • Advocaat komt ter plaatse

  Omdat elke situatie anders is, begint de behandeling van vrijwel alle burenzaken met een onderzoek door de advocaat ter plaatse. Geen "rijdende rechter", maar een "rijdende advocaat" dus.

 • Jarenlange proceservaring

  De advocaten van Burengeschil.nl zijn allemaal ervaren procesjuristen die een ruime ervaring hebben in uiteenlopende juridische burengeschillen.

 • Overzichtelijke tarieven

  Burengeschil.nl hanteert overzichtelijke tarieven die vooraf met u worden besproken. Soms kan een vaste prijs worden afgesproken. Informeer naar de mogelijkheden.

Advocaten met verstand van burenruzies.

Meer weten?

Neem eens contact op of bel:
085 401 7633