Burengeschil? Kies voor mediation. Een oplossing die echt werkt.

Ruzie met buren of omwonenden kan een behoorlijke wissel op u trekken. Blijf niet langer afwachten of het vanzelf beter wordt. Neem contact op met onze mediators voor een blijvend goede oplossing.

Contact

Burenruzie? Een mediator helpt! Zoek een oplossing met een mediator.

Ruzie met buren of omwonenden kan een behoorlijke wissel op u trekken. Blijf niet langer afwachten of het vanzelf beter wordt. Neem contact op voor een blijvend goede oplossing door middel van mediation.

Bel nu 085 4017633
Contact

Problemen met de buren? Mediation helpt!

Natuurlijk wilt u graag op goede voet blijven staan met uw buren, maar zaken als geluidsoverlast, woekerende beplanting, het belemmeren van een recht van overpad of het onrechtmatig gebruik van uw grond, het komt in de beste families voor. Met mediation kunt u de rust en onderlinge verhoudingen weer herstellen.

U bent bewoner en u heeft:

Hinder

U ondervindt hinder van uw buren. Er is sprake van geluidsoverlast, stank- of wateroverlast of andersoortige hinder. U bent ten einde raad.  U heeft alles geprobeerd, maar komt u er in onderling overleg niet uit. Neem in zo'n geval contact met ons op voor een oplossing. Een mediator kan meer bereiken dan u denkt!

Hinder

Erfafsluiting

U wilt tussen twee erven een erfafscheiding, zoals een schutting of een muur, plaatsen, maar uw buren werken niet mee. Zonder toestemming van uw buren, kunt u op de erfgrens niet bouwen. Informeer bij ons naar de mogelijkheid van bemiddeling als u er samen met uw buren uit wilt komen.

Erfafsluiting

Erfdienstbaarheden

Erfdienstbaarheden zijn rechten die de ene buur heeft ten opzichte van de ander. Het recht van overpad, het recht om een raam te hebben dat uitzicht biedt op het erf van de buren of het recht van nood-en uitweg zijn voorbeelden van erfdienstbaarheden. Maar gelijk hebben en gelijk krijgen is niet hetzelfde. Neem contact met ons op. Vaak kan een mediator meer bereiken dan u denkt. 

Erfdienstbaarheden

Beplanting

U heeft last van de hoogopschietende bomen en struiken die te dicht bij de erfgrens staan of van overhangende takken. Er komt geen licht meer in uw tuin en u komt er met uw buren niet uit. Neem dan contact met ons op. Een mediatior kan een vastgelopen burenrelatie weer op gang helpen.

Beplanting

Erfgrens

U heeft onenigheid met uw buren over de vraag waar de erfgrens precies loopt. Mogelijk is er door verjaring een nieuwe eigendomssituatie ontstaan. Een ingewikkelde materie die vraagt om een professionele aanpak. Neem contact op voor een beoordeling van de situatie en zoek met een mediator naar een blijvende oplossing.

Erfgrens

Problemen met de buren? Daarom burengeschil.nl!

Mediation helpt bij burenruzies.

 • Solide aanpak

  Een burengeschil is vervelend en kan uw woongenot ernstig verstoren. De mediators van Burengeschil.nl hanteren enerzijds een solide aanpak, maar verliezen aan de andere kant het belang van prettig wonen na afloop van het geschil niet uit het oog.

 • Mediation klaart de lucht.

  Een mediator probeert samen met partijen een minnelijke oplossing te bereiken. Een oplossing die partijen samen kiezen, verdient altijd de voorkeur. U blijft immers buren.

 • Procederen kan altijd nog.

  Meestal is het mogelijk blijkt om een geschil op minnelijke wijze op te lossen. Waarom zou u niet eerst mediation proberen voordat u naar de rechter stapt? In 90% van de gevallen maakt mediation een gang naar de rechter overbodig.

 • Mediator komt ter plaatse

  Omdat elke situatie anders is, begint de behandeling van vrijwel alle burenzaken met een onderzoek door de mediator ter plaatse. Geen "rijdende rechter", maar een "rijdende mediator" dus.

 • Jarenlange proceservaring

  De mediators van Burengeschil.nl zijn allemaal ervaren procesjuristen die een ruime ervaring hebben in uiteenlopende juridische burengeschillen. Zij weten dus wat het alternatief is als mediation niet slaagt.

 • Overzichtelijke tarieven

  Burengeschil.nl hanteert overzichtelijke tarieven die vooraf met u worden besproken. Soms kan een vaste prijs worden afgesproken. Informeer naar de mogelijkheden.

Mediator met verstand van burenruzies.

Meer weten?

Neem eens contact op of bel:
085 401 7633